Project Chirurgie Ambidexter Management

Ambidexter Management bv

Zuiderlingedijk Heukelum 153

4211 BD Spijk (gem. Lingewaal)

t +31 (0)183 699 750

f +31 (0)183 699 720

e info@projectchirurgie.nl

Project Chirurgie project recovery Home
  • Projectherstel helpt organisaties bij het terugkrijgen en behouden van controle op projecten die ernstige problemen hebben of in crisis zijn. Zij lopen uit in tijd en/of budget en het is twijfelachtig of zij het beoogde projectresultaat nog gaan halen. Tevens leiden deze falende projecten tot een verlaging van de moraal van de (project)medewerkers, worden de veranderingen niet gerealiseerd en worden beoogde innovaties later dan beoogd opgeleverd. Onze ervaring leert dat de herkenning en erkenning van falende projecten niet of te laat gebeurt en dat de onderliggende oorzaken vaak niet aangepakt worden. Er kunnen veel redenen zijn dat een project faalt, maar de volgende (globale) hoofdoorzaken komen vaak voor:
  • Eisen: onduidelijk, niet gedragen, geen prioritering, elkaar tegensprekend, ambigue, onnauwkeurig.
  • Resources: te weinig, conflicten, uitstroom, slechte planning.
  • Planning: te krap, onrealistisch, mooi weer.
  • Schattingen: gebaseerd op te weinig informatie, niet compleet, te weinig details.
  • Risico’s: niet geïdentificeerd, aannames, niet gemanaged.
  • Projectbesturing: ontbreekt, ineffectief, andere prioriteiten, geen duidelijke betrokkenheid.

Met projectherstel wordt het project op een onafhankelijke en objectieve manier samen met de opdrachtgever, projectleider, leveranciers en klanten geanalyseerd. Belangrijkste voorwaarde is dat alles bespreekbaar gemaakt wordt. Het projectherstel levert een onafhankelijk oordeel op waarbij alles wat niet bijdraagt tot het succesvol afronden van het project “klinisch” verwijderd wordt. Dit is de reden dat wij deze rol projectchirurgChirurgie stamt uit het Grieks en betekent handenarbeid. De chirurgie is een tak van de geneeskunde waar de operatie het voornaamste bestanddeel van de therapie is. genoemd hebben. Hiermee geven wij tevens aan dat wij niet als zachte heelmeesters te werk gaan en alles in het werk zullen stellen om het falende project te herstellen.

Op basis van het overeengekomen herstelplan kan het project alsnog het projectresultaat behalen. Wij managen het project, op basis van het behandelplan, tot hetzij het moment dat het weer overgedragen kan worden aan de projectmanagers van de klant en leverancier of tot het einde van het project. Bij overdracht begeleiden wij het project door middel van frequente vinger aan de pols controles.

Het uiteindelijke doel is het falende project te herstellen, om de controle op het project terug te krijgen en om het beoogde (eventueel bijgestelde) projectresultaat te behalen.

Ambidexter Management

© 2014-2015 Ambidexter Management b.v.

Pagina bijgewerkt op 25 juni 2015