Project Chirurgie Ambidexter Management

Ambidexter Management bv

Zuiderlingedijk Heukelum 153

4211 BD Spijk (gem. Lingewaal)

t +31 (0)183 699 750

f +31 (0)183 699 720

e info@projectchirurgie.nl

Project Chirurgie waarom project recovery Waarom Projectherstel?

Waarom Projectherstel?

AmbidexterAmbidexter
(bn.) even vaardig met de linker- als met de rechterhand [modern Lat.]
(de (m.);-s) 1 iem. die zich even vaardig van de linker- als van de rechterhand weet te bedienen;
2 (fig.) zeer handig man. [gevormd van Lat. Ambo (beide) + dexter (rechts)],
Bron: Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal. Veertiende, herziene druk 2005.
Management is een project management bureau die bedrijven helpt hun strategie uit te voeren en te managen. Eén van de diensten die wij aanbieden is het herstellen van falende projecten.

De achterliggende jaren hebben we verschillende keren ondervonden dat er klaarblijkelijk wel tijd is om een project voor een tweede keer te doen, maar dat er geen tijd is om een project in één keer goed te doen. Tevens constateren we dat projectaudits veel tijd vergen van de projectleider en zijn team. Dit leidt meestal niet aantoonbaar tot een “gezonder” project, maar levert veel extra ruis in de omgeving van het project. De auditrapportages zijn meestal onderdeel van een politiek spel waarbij open deuren aanbevolen worden en/of de brandende issues vermeden worden. Gevolg is dat het project tijd, geld, imago, motivatie e.d. verloren heeft en de onderliggende problemen niet aangepakt zijn.

Wij hebben daarom besloten om de dienst projectherstel uit te werken waarbij een project op een onafhankelijke, objectieve manier samen met de opdrachtgever, projectleider, leveranciers en klanten wordt geanalyseerd. Belangrijkste voorwaarde is dat alles bespreekbaar gemaakt wordt. Het projectherstel levert een onafhankelijk oordeel op waarbij alles wat niet bijdraagt tot het succesvolEen succesvol project levert het product of dienst die de klant gevraagd heeft binnen de vastgestelde tijd en beschikbaar gesteld budget waarbij alle goedgekeurde wijzigingsverzoeken (incl. de daarbij geldende tijd-, budget en scopeconsequenties)meegenomen zijn. Alle betrokken projectpartijen dienen voordeel te halen uit het project. afronden van het project verwijderd wordt. Dit is de reden dat wij deze rol projectchirurgChirurgie stamt uit het Grieks en betekent handenarbeid. De chirurgie is een tak van de geneeskunde waar de operatie het voornaamste bestanddeel van de therapie is. genoemd hebben. Hiermee geven wij tevens aan dat wij niet als zachte heelmeesters te werk gaan en alles in het werk zullen stellen om het falende project te herstellen.

Projectstadia en Behandelplannen Het herstellen van project is afhankelijk van de gezondheid van het project. Als het project nog wel goed aanvoelt (gezond/kleine pijntjes) maar er zijn wel punten voor verbeteringen dan is een projectaudit de meest voor de hand liggende vorm. In deze vorm wordt het project aan de hand van een aantal standaard controles getoetst en worden aanbevelingen gedaan om de kleine pijntjes te verhelpen.

Heeft het project ernstige problemen of bevindt het zich in een (bijna) crisis dan is projectherstel de beste keuze. Met projectherstel worden de oorzaken van het falen van het project onderzocht. Op basis van dit onderzoek wordt het project herstart op basis van nieuwe uitgangspunten. De ingeslagen weg werkte niet en om het projectdoel alsnog te halen zal een andere aanpak, randvoorwaarden, verwachtingen en eventueel een wijziging in de tijdsplanning, de kosten en scope nodig zijn. Omwille van deze nieuwe aanpak is projectherstel een onderhandelingstraject waarbij zowel de klant als de leverancier akkoord moeten geven.

In sommige gevallen is het project niet meer te herstellen; er is geen rechtvaardiging meer om door te gaan met het project. In dat geval moet het project afgesloten worden waarbij de projectmedewerkers hun kennis en ervaring delen, zij afscheid kunnen nemen van elkaar en het project en waarbij de klant en leverancier hun geleerde lessen vastleggen voor toekomstige projecten.

 Projecten met status        Behandelplan     
“Gezond”   Audit
“Matige problemen”   Short stay
“Ernstige problemen”   High Care
“Crisis”   Intensive Care
“Stoppen”   Hospice
De verschillende diensten kunt u vergelijken met uw besluit om naar de huisarts, huisartsenpost of de spoedeisende hulp te gaan.
Ambidexter Management

© 2014-2015 Ambidexter Management b.v.

Pagina bijgewerkt op 25 juni 2015