25/06/2015" />
Project Chirurgie Ambidexter Management

Ambidexter Management bv

Zuiderlingedijk Heukelum 153

4211 BD Spijk (gem. Lingewaal)

t +31 (0)183 699 750

f +31 (0)183 699 720

e info@projectchirurgie.nl

Project Chirurgie project recovery onderhandelingsproces Projectherstel onderzoek Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek Intake Diagnose Behandelplan Ingreep Vinger aan de Pols

De stuurgroep en project sponsor realiseren zich dat er een probleem is en hebben door middel van het opstarten van het projectherstelproject de eerste stappen gezet. Zij hebben hun ondersteuning gegeven door een project chirurg aan te trekken en de richtlijnen van het herstelproject uitgezet. De eerste stap is nu het onderzoeken van de resources, scope, tijd en technologie van het falend project.

Het doel van het onderzoek is om feiten te verzamelen omtrent de zaken die spelen binnen het falende project op basis van de inzichten van de betrokken projectleden. Het gaat om het bepalen van de mogelijke oorzaken van het falen. Het verloop/ontstaan van deze feiten is belangrijk om de oorzaken te bepalen, maar het verleden kan niet veranderd worden. Het is daarom belangrijk om het zoeken naar zondebokken expliciet te vermijden. Ingrepen kunnen alleen gepleegd worden op de huidige, ontstane, situatie.

Het onderzoek heeft als doel de volgende zaken te achterhalen:
  • De (objectieve) status van het project van zowel de harde (uitnutting en prognose tijd en geld, aantal en kwaliteit opgeleverde producten) als de zachte (motivatie, communicatie en samenwerking) aspecten van het project.
  • Het gebruik en de efficiency van de gebruikte methoden, processen en technieken.
  • Het beeld/imago van het project buiten het projectteam (incl. Stuurgroep).
  • De formele (en informele) rollen van projectteamleden, stakeholders en klant(en).
  • Mogelijke oorzaken van de problemen aangegeven door de gesprekspartners.


Het onderzoek heeft als doel om, onafhankelijk van anderen (ook opdrachtgever), een eerlijke en onpartijdig oordeel over het project te kunnen vellen.

Het eindresultaat van deze stap is een assessment rapport met de bevindingen.

Ambidexter Management

© 2014-2015 Ambidexter Management b.v.

Pagina bijgewerkt op 25 juni 2015