Project Chirurgie Ambidexter Management

Ambidexter Management bv

Zuiderlingedijk Heukelum 153

4211 BD Spijk (gem. Lingewaal)

t +31 (0)183 699 750

f +31 (0)183 699 720

e info@projectchirurgie.nl

Project Chirurgie project recovery onderhandelingsproces Projectherstel

Projectherstel

Een projectherstelproces is in feite een onderhandelingsproces waarin bepaald wordt of en op welke wijze de verliezen beperkt kunnen worden. Hierbij spelen de Business Case (de reden waarom het project opgestart is), de huidige stand van zaken, de project-/organisatiecultuur en de geconstateerde (en soms niet uitgesproken) problemen een grote rol.

In essentie wordt bepaald in hoeverre interventies op de huidige manier van werken de tijd, geld, scope en kwaliteit van het project gunstig kunnen beïnvloeden. Deze 4 kernelementen worden vervolgens tegen de Business Case aangehouden en afhankelijk van het resultaat wordt een advies gegeven omtrent het beëindigen of continueren van het project. Als besloten wordt om het project te continueren dan zal Ambidexter Management een aantal interventies voorstellen. De onderdelen die voor interventies in aanmerking komen zijn de mensen, het eindresultaat, het proces en de technieken.

Het projectherstelproces is ingedeeld in 6 fasen:
  • Intake
  • Onderzoek
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Ingreep
  • Vinger aan de Pols

Projectherstel Proces Intake Onderzoek Diagnose Behandelplan Ingreep Vinger aan de Pols
We cannot negotiate with people who say what’s mine is mine and what’s yours is negotiable. John F. Kennedy
Ambidexter Management

© 2014-2015 Ambidexter Management b.v.

Pagina bijgewerkt op 25 juni 2015